אביק/ ונטיל לכיור

ממוקם בתחתית הכיור ואליו מתחבר הסיפון שדרכו זורמים המים לאחר צאתם מהברז.

אביק/ ונטיל לכיור

איננו מסוגלים למצוא מוצרים תואמים את הבחירה.
Copyright © 2022 Eurobath B.V. All rights reserved.